ÚČTO'2003

 

Program ÚČTO v aktuální verzi 2003 je účetní systém umožňující vedení jednoduchého účetnictví a rozsáhlé kancelářské agendy.

Systém využívá prostředí FAND a lze jej provozovat v operačním systému MS DOS v.3.3. a vyšším i v operačním systému Windows95 a vyšším. Systém je multiuživatelský a umožňuje zpracování dat neomezeného množství firem.

 

Celý systém sdružuje mnoho přehledně členěných a úzce provázaných funkcí.Mezi ty základní patří evidence peněžního deníku, závazků a pohledávek, účtování plateb včetně částečné úhrady, přehled dlužníků, vystavování platebních příkazů, evidence majetku a skladů, evidence DPH včetně daňového přiznání, mzdová agenda, kniha jízd, korespondence včetně textového editoru, multifunkční kalkulačky a jiné.

 

K tomuto systému vyvíjí naše firma návazný software pro přizpůsobení programu specifickým provozním podmínkám a dosažení co nejvyšší efektivnosti využití počítače díky komplexnímu pokrytí a automatizaci řešení Vašich problémů v podnikání.

 

Každý uživatel má možnost využít odborných konzultací jak z hlediska výpočetní techniky, tak z hlediska účetní a daňové problematiky. A to buď přímo u autorů softwarové, firmy Tichý a spol. nebo u naší firmy.

 

Spolehlivost a kvalita systému je každoročně již od roku 1995 ověřována v rámci soutěže Czech Made, jehož známku tento program vždy získal.