ORGIS

 

Je multiuživatelský modulární databázový systém vedení

podvojného účetnictví a operativní evidence, určený pro

střední a malé firmy. Systém využívá databázového

prostředí FAND a lze jej provozovat jak v operačním

systému MS DOS verze 3.3 a vyšší, tak v operačním

systému Windows95 a vyšším. Systém je určen 

pro vedení evidence buď jedné nebo více firem na sólo počítačích.

 

Základní schéma ORGIS:

Text Box: VSTUPNÍ MODUL                

            Parametry,číselníky

                                                      

MZDY

 

ZVÍŘATA

 

SKLADY

 

DM

 
      

                                                                                                                

                                                                                                               

                                                                                                       

                                                                                                        

AKCIONÁŘI

 

ÚČETNICTVÍ

vč. FAKTURACE

DANÍ A  VÝKAZNICTVÍ

 
                                                                                                     

                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                

                                                          

 

Každý uživatel má možnost si zvolit takový rozsah

jednotlivých subsystémů, který vyhovuje podmínkám

firmy, a dále má možnost bezplatných odborných

konzultací jak z hlediska výpočetní techniky, tak z

hlediska účetní a daňové problematiky.Spolehlivost

a funkčnost systému je zaručena jednak každoročním

hodnocením komory auditorů a jednak samotnou

obchodní politikou naší firmy.