SIDUS

 

Je systém navazující na osvědčený ASŘ ZPoK a slouží k vedení kalkulačního účetnictví a operativní evidence středních a velkých firem. Systém využívá databázového prostředí 4th DIMENSION a lze jej provozovat v operačním systému Windows95 a vyšším a také na počítačích MacIntosh (neověřeno). Systém je monouživatelský a je tedy určen výhradně  pro vedení evidence jedné firmy buď na solo počítači nebo v síti počítačů typu Novell, Windows či NT.

 

Základní schéma systému je shodné  jako u ASŘ ZPoK. Obsahuje tedy tyto základní subsystémy: Vstupní modul, evidenci dlouhodobého majetku, skladovou evidenci, evidenci chovu hospodářských zvířat, mzdy včetně personalistiky, podvojné kalkulační účetnictví včetně fakturace a daňové evidence a konečně účetní a statistické výkazy.

 

Každý uživatel má i zde možnost zvolit takový rozsah jednotlivých subsystémů, který vyhovuje podmínkám firmy. Dále má každý možnost využít bezplatných odborných konzultací jak z hlediska používané výpočetní techniky, tak z hlediska účetní a daňové problematiky a to buď přímo u autorů software firem EPOS s.r.o. a SOFTTEAM, nebo přímo u naší firmy.

 

Vzhledem k tomu, že systém je dosud v podmínkách zkušebního provozu není možné garantovat jeho spolehlivost a kvalitu. Komplexní systém bude v plném rozsahu na trhu v průběhu příštích měsíců. O této skutečnosti budete informováni na těchto stránkách.