DOMÉNA ( domovní evidence nájemníků )

 

Je víceuživatelský databázový systém vedení domovní evidence nájemníků, který je určen pro vlastníky domů, resp. správce, kteří spravují domy soukromých vlastníků. Systém využívá databázového prostředí FAND, a lze jej provozovat jak v operačním systému MS DOS verze 3.3 a vyšší, tak v operačním systému Windows 95 a vyšším. Je určen pro vedení evidence na sólo počítačích.

 

Celý systém zajišťuje následující funkce:

1.    peněžní deník domu

2.    saldo plateb nájemníků (předpis:platba)

3.    vyúčtování nájemného pro daňové přiznání

4.    vyúčtování plateb domu

Uživatel, který si legálně pořídí tento program má nastaveny základní parametry odpovídající jeho potřebám.

        Spolehlivost a funkčnost systému je zaručena samotnou obchodní politikou naší firmy.