ASŘ ZPoK

 

Je monouživatelský modulární databázový systém vedení

kalkulačního účetnictví a operativní evidence, určený pro

střední a velké firmy. Systém využívá databázového

prostředí FAND a lze jej provozovat jak v operačním

systému MS DOS verze 3.3 a vyšší, tak v operačním

systému Windows95 a vyšším. Systém je určen výhradně

pro vedení evidence jedné firmy buď na sólo počítačích

(v tom případě je datové propojení řešeno disketou) a nebo

v síti počítačů typ Novell,Windows nebo NT.

 

Základní schéma ASŘ ZPoK:

Text Box: VSTUPNÍ MODUL                

                  Parametry,číselníky,pošta

                                                     

MZDY

 

ZVÍŘATA

 

SKLADY

 

DM

 
      

                                                                                                      

ŘÍZENÍ VÝROBY  A  SLUŽEB

 
                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                 

 

Zemědělství

 
                                                                                                    

 

Průmyslová výroba

 
                                                                                                    

 

Stavebnictví

 
                                                                                                     

Text Box: Obchod
                                                                                                  

                                                                                                     

ÚČETNICTVÍ

vč. FAKTURACE

A DANÍ

 

ÚČETNÍ A STATISTICKÉ

VÝKAZY

 
                                                                                                     

                                                         

 

 

 

 


Každý uživatel má možnost zvolit si takový rozsah

jednotlivých subsystémů, který vyhovuje podmínkám

firmy, a dále má možnost bezplatných odborných

konzultací jak z hlediska výpočetní techniky, tak z

hlediska účetní a daňové problematiky.Spolehlivost

a funkčnost systému je zaručena jednak každoročním

hodnocením komory auditorů a jednak samotnou

obchodní politikou naší firmy.